Archiv článků

28.01.2015 07:04

Povinné elektronické podání v roce 2015

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2015. Týká se povinná elektronická komunikace s finanční správou i vás? Potom čtěte...

Celý článek

—————

27.01.2015 15:05

Účtování Společenství vlastníků jednotek SVJ - praxe (3)

V návaznosti na minulé díly základů účetnictví pro Společenství vlastníků jednotek se nyní zaměříme na nejtěžší část účetnictví. Tou jsou nezbytné úkony na konci roku a zúčtování nákladů.       Každá účetní má svůj vlastní způsob provedení zúčtování. Přesto by...

Celý článek

—————

08.01.2015 07:31

Ostatní daně 2015

2015 leden   31.1.2015 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 1. čtvrtletí 2015)   únor   2.2.2015 Přiznání a daň silniční (za rok 2014) 2.2.2015 Přiznání k dani z nemovitých věcí úplné nebo...

Celý článek

—————

08.01.2015 07:31

Daň z příjmů 2015

únor   16.2.2015 Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2015   březen   2.3.2015 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2014 16.3.2015 Daň z příjmů (čtvrtletní...

Celý článek

—————

08.01.2015 07:30

DPH 2015

leden   26.1.2015 Přiznání DPH (za prosinec 2014) 26.1.2015 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2014) 26.1.2015 Souhrnné hlášení (za prosinec 2014 a 4. čtvrtletí 2014)   únor   25.2.2015 Přiznání DPH (za leden...

Celý článek

—————

08.01.2015 07:17

Prominutí penále finanční správou od 1.1. 2015

Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně („příslušenství daně“). Neznamená to však, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o něj může požádat a bude mu...

Celý článek

—————

07.01.2015 09:07

Daňové zvýhodnění - rodiny - 2015

Začátek kalendářního roku bývá spojen s celou řadou daňových změn, které poplatníci většinou nevnímají příliš dobře. Ať už z důvodu toho, že jsou nové a musí se s nimi naučit žít, nebo z důvodu jejich špatného dopadu na osobní nebo rodinný rozpočet.   Začátek roku 2015...

Celý článek

—————

07.01.2015 08:59

Cestovní náhrady na služebních cestách od 1.1. 2015

  Tuzemské stravné Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši: 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 104 Kč, trvá-li pracovní cesta 12...

Celý článek

—————

07.01.2015 08:56

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2015

Základem pro výpočet záloh je zisk z předchozího roku. Vyměřovací základ tvoří polovina hospodářského výsledku podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné, dále jen „OSVČ“) zjištěného z účetnictví, daňové evidence nebo pomocí paušálních výdajů. Připomínám, že se jedná pouze...

Celý článek

—————

01.12.2014 12:27

Nezdanitelné části základu daně z příjmů od roku 2015

Novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015 neušetřila změn ani nezdanitelné části základu daně. Jaké novinky nastanou v odpočtech z darování krve, v bezúplatném plnění (darování) a v životním a penzijním pojištění od...

Celý článek

—————


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89