07.01.2015 08:59

Cestovní náhrady na služebních cestách od 1.1. 2015

 

Tuzemské stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši:
 • 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 104 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin,

 • 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře“) ve výši:
 • 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

 • 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:
 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,

 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
 • 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

 • 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

 • 36,10 Kč u motorové nafty.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Pokud zaměstnanec použije při pracovní cestě své soukromé vozidlo, přísluší mu základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada za použití soukromého vozidla zaměstnanci nepřísluší v případě, že jej použije bez souhlasu zaměstnavatele.
 
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí u:
 • jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč,

 • osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,70 Kč.
 
Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.
 
Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby 3,70 Kč (nejméně tedy 7,40 Kč).

Zahraniční stravné

Výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 242/2014 Sb.
 

zdroj: portál POHODA

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89