01.02.2012 10:17

Dohoda o pracovní činnosti 2011 vs 2012

Dohodu o pracovní činnosti můžeme uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti Dohody, nejdéle však za 52 týdnů).

Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná a musí uvádět

  • sjednané práce
  • sjednaný rozsah pracovní doby
  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá)

Abychom z odměny nemuseli odvádět pojištění, musí být dohoda sepsána tak, aby bylo zřejmé, že měsíční odměna nedosáhne 2.500,- Kč nebo nelze předem stanovit výši odměny (například "počet hodin podle potřeby", "sazba odměny podle druhu vykonané činnosti"). Pokud je ale dohoda sepsána na měsíční odměnu 2.500,- Kč nebo výše a zaměstnanec jí z nějakého důvodu nedosáhne, tak se odvádí pojištění i z odměny nižší, třeba z tisícovky.

 

Ukončení Dohody o pracovní činnosti

Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou.

Způsob zrušení dohody můžeme uvést přímo ve smlouvě nebo podle § 76 odst. 5 zákoníku práce zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou. Okamžitě může být  zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Zdanění Dohody o pracovní činnosti

Zdanění Dohody o pracovní činnosti se řídí výší výdělku a tím, zda u zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani.

Zdanění odměny do 5000 Kč za měsíc

Zdaňuje se podle toho, zda zaměstnanec na konkrétní měsíc podepíše Prohlášení k dani:

Pokud Prohlášení nepodepíše, srazíme a odvedeme na finanční úřad srážkovou daň z jeho odměny 15 % (viz § 6 odst. 4 Zákona o daních z příjmů). Takový příjem již zaměstnanec nikde neuvádí.

Pokud Prohlášení podepíše, měli bychom odvést 15 % zálohu daně z příjmu z jeho odměny. Odměna je ale často menší než slevy daně na Prohlášení a záloha daně vyjde nulová. Po konci roku vydáme zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnavatel zahrne tyto odměny do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.

Zdanění odměny nad 5000 Kč za měsíc

Z odměny nad 5000 Kč za měsíc odvedeme 15 % zálohu daně z příjmů. Přitom jestliže zaměstnanec podepíše na dotyčný měsíc Prahlášení poplatníka k dani, snížíme zálohu daně o slevy na dani.

Po konci roku vydáme zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec je zahrne do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.

Pojištění

Zdravotní, sociální a nemocenské pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel až z odměny od 2000 Kč za měsíc (do konce roku 2011) - od 2500 Kč za měsíc (od 1.1.2012).

Z odměny do 1999 Kč za měsíc (do konce roku 2011), respektive do 2499 Kč za měsíc (od 1.1.2012) zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí.. To je obrovská výhoda oproti pracovnímu poměru.

(Pokud ovšem zaměstnanec nemá v konkrétním měsíci žádný příjem, z kterého by bylo odváděno zdravotní pojištění, a ani za něj neplatí zdravotní pojištění stát, musí se přihlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit každý měsíc příslušné pojistné.)

Dohoda o pracovní činnosti a zákon

Dohoda o pracovní činnosti je vymezená v §74 -77  Zákoníku práce.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89