01.02.2012 10:10

Dohoda o provedení práce 2011 vs 2012

Limit je 150 hodin ročně, od ledna 300

Zaměstnanec může uzavřít Dohodu o provedení práce (DoPP) s libovolným počtem zaměstnavatelů, v roce 2011 s každým zaměstnavatelem až na 150 hodin za kalendářní rok.

Od roku 2012 je limit zvýšen na 300 hodin ročně.

Horní výše hodinové odměny není nijak omezená.

Pojištění do konce roku 2011 se neplatí

Z odměny na Dohodu o provedení práce až do konce roku 2011 neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění, ani kdyby zněla na milion Kč. To je obrovská výhoda oproti ostatním formám zaměstnání, Dohoda o pracovní činnosti má tuto výhodu jen do necelých 2000 Kč.

(Pokud však zaměstnanec nemá v konkrétním měsíci jiný příjem než z Dohody o provedení práce a není za něj plátcem pojistného stát, musí se přihlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám platit pojistné - výše pojistného nezávisí na odměně z Dohody a je poměrně nízká.)

Od ledna 2012 se pojištění platí od 10 tisíc měsíčně

Od ledna 2012 neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění jen z odměny, která u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10.000 Kč za měsíc. Přitom odměny z více dohod u jednoho zaměstnavatele se sčítají.

(Pokud však zaměstnanec nemá v konkrétním měsíci jiný příjem než z Dohody o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně a není za něj plátcem pojistného stát, musí se přihlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám platit pojistné - výše pojistného nezávisí na odměně z Dohody a je poměrně nízká.)

Z odměny od 10 tisíc Kč měsíčně je třeba zaplatit sociální, zdravotní i nemocenské pojištění. Za svého zaměstnance, jehož odměna přesáhla v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podáme přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Zdanění odměny do 5000 Kč za měsíc

Zdaňuje se podle toho, zda zaměstnanec na konkrétní měsíc podepíše Prohlášení k dani:

Pokud Prohlášení nepodepíše, srazíme a odvedeme na finanční úřad srážkovou daň z jeho odměny 15 % (viz § 6 odst. 4 Zákona o daních z příjmů). Takový příjem již zaměstnanec nikde neuvádí.

Pokud Prohlášení podepíše, měli bychom odvést 15 % zálohu daně z příjmu z jeho odměny. Odměna je ale často menší než slevy daně na Prohlášení a záloha daně vyjde nulová. Po konci roku vydáme zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnavatel zahrne tyto odměny do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.

Zdanění odměny nad 5000 Kč za měsíc

Z odměny nad 5000 Kč za měsíc odvedeme 15 % zálohu daně z příjmů. Přitom jestliže zaměstnanec podepíše na dotyčný měsíc Prahlášení poplatníka k dani, snížíme zálohu daně o slevy na dani.

Po konci roku vydáme zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec je zahrne do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.

Dohoda o provedení práce v zákoně

Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89