30.09.2014 08:59

Minimální mzda od 1.1.2015

Vláda schválila nařízení, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda vzroste z 50,60 Kč na 55 Kč.

 


 

 
Minimální i zaručená mzda se bude od roku 2015 zvyšovat. Kromě zvýšení minimální mzdy dojde také k nárůstu minimálních tarifů mzdy zaručené.
 
Vláda se původně se zástupci zaměstnavatelů dohodla na zvýšení minimální mzdy o pětistovku měsíčně, tj. na 9 000 Kč. I přes nesouhlas zaměstnavatelů nakonec však vláda rozhodla o jejím dalším navýšení. Od 1. 1. 2015 budou zaměstnanci pobírat minimálně 9 200 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší od příštího roku z 50,60 Kč na 55 Kč.
 
Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů. Pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této specifické skupiny zaměstnanců na trhu práce.
 
„Poctivě pracujícím chceme zajistit důstojnou odměnu za vykonanou práci. Postupně proto budeme zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila čtyřiceti procentům průměrné mzdy. Toto řešení zohledňuje současný i očekávaný ekonomický vývoj, stejně jako předpokládaný růst mezd a spotřebitelských cen,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zaručená mzda od roku 2015

Nařízení počítá také s valorizací nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat.
 
Zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Minimální tarify pro jednotlivé profese jsou rozděleny do osmi skupin (viz přílohu k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., naleznete zde také příklady konkrétních prací v těchto skupinách a různých oborech).
 
Tab.: Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč
 
Skupina prací Hodinová mzda do 31. 12. 2014 Hodinová mzda od 1. 1. 2015 Měsíční mzda do 31. 12. 2014 Měsíční mzda od 1. 1. 2015
1. 50,60 55,00 8 500 9 200
2. 55,90 60,70 9 400 10 200
3. 61,70 67,00 10 400 11 200
4. 68,10 74,00 11 400 12 400
5. 75,20 81,70 12 600 13 700
6. 83,00 90,20 13 900 15 100
7. 91,70 99,60 15 400 16 700
8. 101,20 110,00 17 000 18 400


Minimální mzda se naposledy zvýšila 1. srpna 2013. Fakt, že v letech 2007 až 2012 nebyla minimální mzda zvyšována, přispěl k tomu, že byly velmi výrazně oslabeny základní funkce minimální mzdy a významně poklesla kupní síla zaměstnanců pracujících za tuto mzdu.
 
Stagnace minimální mzdy přispěla k tomu, že výše čisté minimální mzdy je v současné době postačující na pokrytí výživy a ostatních základních osobních potřeb, nestačí však například k zabezpečení rostoucích nákladů na bydlení.
 
Zdroj: ministerstvo práce a sociální věcí, Portál Pohoda

 

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89