01.02.2012 10:27

Paušální výdaje na auto 2011

Paušál na dopravu bez dokladů

Na auto v podnikání můžeme uplatnit výdaje "paušálem" namísto některého z dalších způsobů uplatňování výdajů na auto.

Paušál použijeme na maximálně 3 silniční motorová vozidla (osobní auto, motocykl, nákladní auto,...), ať už vlastní (zahrnutá či nezahrnutá do obchodního majetku) nebo pronajatá.

Paušál dělá 5000 Kč měsíčně na jedno vozidlo (u auta i pro soukromou potřebu jen 4000 Kč).

Paušál uplatníme v daňovém přiznání

Paušál uvedeme až v daňovém přiznání na řádku 102 v Příloze 1 (pro příjmy z pronájmu řádek 202 v Příloze 2).

Paušál je pro OSVČ a příjmy z pronájmu

Paušál uplatníme pro příjmy podle § 7 (příjmy z podnikání atd.) nebo příjmy z pronájmu.

Auto můžeme nechat jen zaměstnanci

Paušál nesmíme uplatnit, pokud jsme auto třeba jen na chvíli přenechali k užití jiné osobě. Nevadí jen, když auto používal náš zaměstnanec v souvislosti s naším podnikáním. Nesmí jej ale (ani v souvislosti s podnikáním) použít ani naše spolupracující osoba, jiný člen sdružení bez právní subjektivity nebo příbuzný (např. syn apod.). Spolupracující manželka může auto v souvislosti s podnikáním použít, pokud není vyňato ze společného jmění manželů.

Nelze kombinovat

Pro celý rok musíme zvolit buď paušál nebo jiný způsob uplatňování výdajů na auto.

Výdaje navíc

U vozů, které jsme zařadili do obchodního majetku (většinou proto, abychom je mohli odpisovat), můžeme v prokázané výši (na základě dokladů) navíc uplatnit

  • odpisy, pojistné, výdaje na opravy a údržbu apod.

Nemůžeme uplatnit výdaje za pohonné hmoty a parkovné.

Auto i soukromě má krácený paušál

Pokud užíváme auto i pro soukromé účely, uplatníme jen 4 000 Kč měsíčně (plus 80 % výdajů navíc u vozidla v obchodním majetku). Když jsme použili vozidlo i soukromě jen v některých měsících, krátíme paušál jen v konkrétních měsících (výdaje navíc krátíme na 80 % pro celý rok).

Krácený paušál uplatníme maximálně u jednoho vozu, ostatní vozy "s paušálem" musíme užívat k podnikání výlučně.

Musíme vést deník jízd?

Deník jízd nemusíme vést, pokud auto/a pro podnikání používáme my osobně (ne naši zaměstnanci) a nebudeme žádat odpočet na pohonné hmoty jako plátci DPH.

Jinak je třeba mít deník jízd kvůli předpisům o bezpečnosti práce a/nebo kvůli nároku na odpočet DPH z benzínu.

Paušál na auto a DPH

Nárok na odpočet DPH z nákupů benzínu atd. nám zůstává, i když uplatňujeme výdaje na auto paušálem. Tento nárok musíme patřičně zdokladovat a zaevidovat v evidenci pro DPH, vhodné je i vedení deníku jízd.

Silniční daň

Za vozidlo, u kterého uplatňujeme paušální výdaj na dopravu, musíme platit silniční daň, to znamená i zálohy během roku.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89