26.11.2013 18:56

Povinná elektronická komunikace pro zaměstnavatele od roku 2014

Povinnost komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) elektronicky od 1. 1. 2014 se týká všech zaměstnavatelů. To znamená, že v postavení zaměstnavatele může být i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo třeba lékař. Tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Udělit výjimku pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon neumožňuje.
 
Povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 se bude týkat těch podání předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013.
 
Prakticky to znamená, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 za období prosinec 2013 (řádná lhůta k podání takového Přehledu o výši pojistného je ze zákona od 1. 1. 2014 do 20. 1. 2014).
 
Obdobně vznikne povinnost podat poprvé v roce 2014 výhradně elektronicky tiskopis Evidenční list důchodového pojištění, do kterého budou zapsány údaje za rok 2013 (takový Evidenční list důchodového pojištění je ze zákona třeba podat nejpozději do 30 dnů ode dne 30. 4. 2014 nebo ode dne 31. 1. 2014, pokud zaměstnání skončilo před 31. 12. 2013).

Jakých tiskopisů se elektronická komunikace týká?

Elektronická komunikace se týká především tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML):

  • Evidenční list důchodového pojištění,
  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,
  • Přehled o výši pojistného,
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

 
Možnost elektronického podání těchto tiskopisů zaměstnavatelé ve značné míře využívají již v současnosti. Nejčastěji zasílají elektronicky evidenční listy důchodového pojištění (71 % všech podání) a oznámení o nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání (54 % všech podání).
 
Povinnost elektronického podávání dále podle zákona dopadá i na tiskopisy Přihláška do registru zaměstnavatelůOdhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, které lze od ledna příštího roku nadále zasílat prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech, jako je např. PDF.
 
Podrobné informace o elektronickém podání ve formě datové věty, tzv. e - Podání, jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ a při řešení případných potíží při e - Podání pomůže specializované call centrum pro e – Podání na telefonické lince 585 708 290.

Zdroj: Portál POHODA

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89