01.02.2012 11:22

Sazbová novela zákona o DPH (sazba, opravné doklady, technické zhodnocení majetku) 2012

Zvyšuje sníženou sazbu daně ze 10 na 14 procent. Základní sazba zůstává k 1.1.2012 na 20 procentech. Od roku následujícího, tj. od roku 2013 by se měly sazby sjednotit na 17,5 procentech. Legislativci však otázku sjednocení sazeb dosud neuzavřeli. Ve hře jsou další změny.

Důležité je však v této souvislosti upozornit na přechodná opatření, týkající se zvýšení snížené sazby daně. Zejména se jedná o situace s přijetím úplaty před účinností novely, ze které vznikla povinnost přiznat daň. Například jestliže byla v roce 2011 přijata záloha na plnění ve snížené 10% sazbě a z této zálohy byla přiznána DPH. V roce 2012 bude k datu uskutečnění plnění přiznána DPH v sazbě 14 %, ovšem jen z rozdílu mezi sjednanou cenou a přijatou zálohou.

Zjednodušení vystavování opravných dokladů

Mezi další změny sazbové novely zákona o DPH patří i zjednodušení vystavování opravných daňových dokladů při opravě základu daně. Jedná se například o tolik diskutované poskytnutí finančních bonusů, platebních skont atd. U „souhrnných opravných daňových dokladů“ nebude vyžadováno uvedení evidenčních čísel původních daňových dokladů. Postačí takové vymezení, na jehož základě bude jednoznačně určitelná souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním. Nově bude možné použít pro přepočet na českou měnu u všech plnění uváděných na opravném daňovém dokladu kurz ČNB. A to s platností v první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy

Technické zhodnocení dlouhodobým majetkem

Byla doplněna definice dlouhodobého majetku o technické zhodnocení. Znamená to, že při pořízení technického zhodnocení se pro uplatnění odpočtu DPH na vstupu bude využívat řádek č. 47 přiznání k DPH. Současně se prodlužuje lhůta pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitostí z 5 na 10 let. Zjednodušeně – odpočet DPH u technického zhodnocení nemovitostí bude mít stejně dlouhou lhůtu pro úpravu jako odpočet DPH u nemovitostí.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89