01.02.2012 10:04

Zálohy na sociální pojištění OSVČ 2012

Zálohy na sociální pojištění

Měsíčně musíme platit zálohu alespoň ve výši, která nám vyšla v posledním Přehledu příjmů.

Pokud s podnikáním začínáme nebo nám v Přehledu příjmů vyšla nižší záloha než minimální, platíme alespoň minimální zálohy (viz níže).

Pokud chceme, můžeme si zálohy zvýšit, až po "maximální zálohy" viz níže.

Minimální zálohy

Náš vyměřovací základ pro zálohu musí být alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň alespoň "minimální vyměřovací základ" určený státem. Pokud to respektujeme, můžeme si zálohu stanovit každý měsíc jinou.

Minimální vyměřovací základ pro rok 2011 je 71 136 Kč pro OSVČ s hlavní činností a 28 452 Kč pro OSVČ s vedlejší činností.

Minimálnímu vyměřovacímu základu odpovídají minimální měsíční zálohy. Platíme je tehdy, když s podnikáním začínáme nebo když nám v přehledu za loňská rok vyšla nižší záloha než minimální:

 

minimální zálohy při do března 2012 od platby za duben 2012
vedlejší činnosti 723 735
Hlavní činnosti 1807 1836

Maximální zálohy

Pokud chceme, můžeme platit zálohy vyšší, než jaké nám vyšly v posledním Přehledu příjmů. Maximum, co můžeme platit, jsou "maximální měsíční zálohy". Platíme je i tehdy, pokud náš vyměřovací základ v loňském Přehledu příjmů přesáhl maximální hodnotu.

 

 maximální roční vyměřovací základ maximální měsíční vyměřovací základ maximální měsíční záloha
1.781.280 Kč (odpovídá zisku 3.562.560 Kč za rok 2010) 148.440 Kč  43.345 Kč do března 2012
1.206.576 Kč (odpovídá zisku 2.413.152 Kč za rok 2011)  100.548 Kč  

Splatnost zálohy na sociální pojištění

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

Zálohy při vedlejší činnosti

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a máme nízký zisk, nemusíme zálohy platit.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89