Novinky

16.11.2021 17:52

Minimální mzda pro rok 2022

Minimální mzda poroste v příštím roce o tisíc korun, od roku 2022 bude tedy ve výši 16 200 Kč. Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na výraznější zvýšení na 18 000 Kč neprošel. Minimální mzda ovlivňuje také zaručenou mzdu. Ta se...

Celý článek

—————

12.11.2021 17:46

Samoplátcům se od nového roku zvedne zdravotní pojištění

Spolu se zvýšením minimální mzdy od ledna roku 2022 dojde také ke zvýšení částky, kterou musí uhradit lidé bez zdanitelných příjmů (tzv. samoplátci) na zdravotním pojištění. Tato částka se zvýší o 135 Kč, ze současných 2 052 Kč tak vzroste...

Celý článek

—————

10.11.2021 09:11

Jak se změní výše paušální daně ve zdaňovacím období 2022

Těm, kdo využívají paušální daň, se od roku 2022 změní měsíční záloha na částku 5 994 Kč. Částka zahrnuje zdravotní pojistné 2 627 Kč, minimální pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů 100 Kč. Pokud se chcete...

Celý článek

—————

08.11.2021 09:11

Minimální mzda se od roku 2022 zvýší o tisícovku

Od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení minimální mzdy na 16 200 Kč za měsíc a 96,40 Kč za hodinu. Spolu s minimální mzdou vzroste také zaručená mzda, která se odvíjí od odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce. Je odstupňovaná...

Celý článek

—————

04.11.2021 09:10

Změna formuláře k nemocenskému pojištění se dotkne zaměstnavatelů

Od 1. dubna 2022 vznikne zaměstnavatelům nová oznamovací povinnost vůči ČSSZ ve vztahu k nemocenskému pojištění. Nově budou muset při ukončení zaměstnání prostřednictvím formuláře hlásit také údaje důležité pro nárok a výpočet podpory v nezaměstnanosti, jako jsou...

Celý článek

—————

02.11.2021 09:08

Ošetřovné během podzimních prázdnin

Během podzimních prázdnin a ředitelského volna, o které byly prázdniny v některých školách prodlouženy, nemají rodiče na ošetřovné standardně nárok. Ten vzniká pouze v případech, pokud rodič pečuje o nemocné dítě či dítě v karanténě. Žádost o ošetřovné...

Celý článek

—————

29.10.2021 09:02

Nová podoba webu Finanční správy

Finanční správa připravila pro veřejnost novou podobu svého hlavního informačního webu www.financnisprava.cz, který zohledňuje aktuální vizuální trendy, splňuje moderní bezpečnostní požadavky a klade důraz na to, aby se uživatel na webu jednoduše orientoval. V souvislosti se zaváděním...

Celý článek

—————

27.10.2021 09:08

Část programu Antivirus A se prodloužila do konce roku

Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek z programu Antivirus A do konce roku 2021. Vláda prodloužila tu část programu, která slouží k náhradě výdělku zaměstnanců s nařízenou izolací či karanténou. Původně měl program končit v říjnu. Maximální částka příspěvku...

Celý článek

—————

25.10.2021 09:07

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou...

Celý článek

—————


Kontakt

Ing. Kateřina Králová

Účetnitví Katka s.r.o.
Miletice 45
273 24 Velvary


604 53 27 89